top of page

חברת WalkMe​

תכנון ועיצוב של 500 מ"ר במיקום נחשק בתל אביב. החברה עוצבה ברוח פינת חמד ברחוב תל אביבי. הרצון היה ליצור סביבת עבודה נוחה, נעימה וכיפית תוך שמירה על תקציב מוגבל והתחשבות בתכנון המחלקות למצב הקיים ולמצב העתידי, כאשר מספר העובדים יגדל בכל מחלקה.

bottom of page