top of page

תכנית העמדת ריהוט במשרד- מה זה? ולמה אני צריך את זה?

תכנית העמדת ריהוט הנקראת גם תכנית מערך ישיבה,היא שרטוט דו מימדי שמאגד בתוכו את החלוקה למחלקות השונות בחברה, העמדת עמדות העבודה בכל מחלקה, מיקום החללים הציבוריים,מעברים בין השולחנות,מסדרונות ועוד. בהעמדת ריהוט אפשר להעריך צפי גדילה - האם השטח יהיה מספיק לאכלס את כמות העובדים לעוד X זמן. התכנית מתייחסת למידות הפרופרציונאליות ולהנדסת אנוש לכל אובייקט וחלל אם זה ציבורי או פרטי. החל מהעמדת עבודה ועד החלל המרכזי בו מתכנסים עובדים. לכל אחד מהם יש מידות ומרחקים אשר מוגדרים כהנדסת אנוש ומרחב שניתן להתקיים בו. כל אלו מוטמעים בתכנית העמדת ריהוט.

תכנית העמדת ריהוט לא רק מתייחסת לכל האמור לעיל אלא גם מספקת מידע טכני על מידות הריהוט אותם נרכוש הלכה למעשה.


#עיצובפנים #תכניתהעמדתריהוט

תגיות
אין עדיין תגים.
עקבו אחרי
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn App Icon
bottom of page